Tìm kiếm

Phản ánh kiến nghị

Phản ánh giao thông

đứt giây điện gây mất an toàn giao thông đường bộ

Tình trạng: Đã đăng tải

Lượt xem: 150

Ngày gửi: 12/05/2020 16:27

Thời hạn xử lý: 13/05/2020 00:00

Kết quả xử lý

Phường Hoà Vinh

Đã xử lý xong

12/05/2020 16:36

Bạn đánh giá thế nào về kết quả xử lý?

Hài lòng
Hài lòng
Chấp nhận
Chấp nhận
Không hài lòng
Không hài lòng

Bình luận

Phản ánh khẩn

Thông tin tuyên truyền

Công thông tin điện tử
Cơ sở dữ liệu quốc gia
Công báo
Cải cách hành chính